Stockholm
Nedräkningen har pågått i flera månader och idag den 1 maj är det äntligen dags. Arbetet med Basunderhåll av järnvägsanläggningen Stockholm Mitt startar. Det handlar om sträckningen Ulriksdal – Älvsjö, Citybanan och under en period av kontraktstiden även sträckan Tomteboda- Sundbyberg. Totalt rör det sig om 128 358 spårmeter.

Det här är Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor där fjärrtåg, regionaltåg, godståg och pendeltåg samsas.

På bandel 401 mellan Ulriksdal och Älvsjö finns 50 järnvägsbroar, 31 vägbroar, 11 tunnlar och 336 växlar. På sträckan finns även den välkända Getingmidjan, som är avgörande för hela landets tågtrafik.

Vi ska även jobba på bandel 409, det vill säga Citybanan med tunneln under centrala Stockholm där stationerna Stockholm Odenplan och Stockholm City finns. Den här bansträckningen trafikeras mest av pendeltåg.


Publicerat: 1 mai, 2024