Akallalänken
Nu är även vi på Infrakraft en del av det gigantiska infrastrukturprojekt Förbifart Stockholm. Vi har nämligen fått förtroendet av Trafikverket att utföra entreprenaden Akallalänken Södra, mellan Hjulsta och Akalla i norra Stockholm.

I projektet ska vi bygga en ny väg, busshållplats, gång- och cykelväg samt en vägbro över E18. Omläggning av Akallalänkens södra del mot Hjulstavägen och Hjulstastråket är nödvändig för att möjliggöra anslutning av Förbifart Stockholm till Trafikplats Hjulsta.

Kontraktssumman är ca 75 miljoner och arbetet med projektering inleds omgående. Beräknad start på byggproduktion sker under senare delen av 2024.

– Detta är Infrakrafts första entreprenad i Förbifart Stockholm, det stora projektet som Trafikverket drivit under 10 års byggtid. Det skall bli otroligt roligt att få vara en del av detta samhällsviktiga megaprojekt. Här har Infrakraft och vår unika kompetens möjlighet att göra skillnad, säger arbetschef Niclas Johansson.


Publicerat: 3 april, 2024